Moje práce

Realizované zakázky

Jsem elektrikář Milan Kadeřábek a kromě elektrikářských prací provádím instalace fotovoltaických systémů a drobné řemeslné práce. Níže si můžete prohlédnout nedávno realizované zakázky.

Montáž střídače na přeměnu napětí

V průběhu školení na montáž fotovoltaiky jsem u zákazníka zapojoval střídač na přeměnu napětí  ze stejnosměrného na střídavé (230 voltů), který plní funkci zálohy elektrospotřebičů (lednice, osvětlení, zásuvky).

Oprava elektroniky do čerpadla u vrtu

Na Příbramsku jsem pro zákazníka zjišťoval závadu na elektronice čerpadla. Šachtu jsem vyčerpal ponorným čerpadlem, elektroniku jsem demontoval a odvezl výrobci k opravě. Poté zpětně namontoval.

Instalace světel do bytu

Při rekonstrukci bytu v činžovním domě v Plzeňské ulici v Praze jsem instaloval tato světla. 

Renovace starodávné lampy

Pro zákazníka z okolí Rudné u Prahy jsem renovoval starodávnou lampu. Na světle se zbortila vrchní část žárem s příliš velké žárovky, čím bylo nutné jednotlivá sklíčka sletovat a lampu uvést do původního stavu. Pro stejného zákazníka jsem opravoval také starodávnou hůlku.

Oprava dětského zahradního domečku

Renovace dětského zahradního domečku zahrnovala položení základové desky, vyrovnání domečku, jeho broušení a natření barvou.

Příprava elmerové desky

Pro Pražskou energetiku jsem připravoval montáž elektroměru pro byt v Praze. 

Montáž nové digestoře

Před montáží nové digestoře jsem nejprve demontoval starou a poté provedl utěsnění potrubí, které vedlo od digestoře do odvětrávací šachty. Nakonec jsem nainstaloval novou digestoř.

příprava na montáž digestoře
Digestoř před utěsněním
Digestoř po utěsnění

Jaký je postup, objednáte-li si ode mne elektrikářské práce?

  1. Kontaktujete-li mě se zájmem o některou z elektrikářských prací, které pro zákazníky realizuji, vyžádám si fotografie nebo video  zakázky. To mi usnadní přípravu, co se materiálu a provedení služby týká. V případě složitějšího díla se s vámi sejdu osobně v místě realizace zakázky. Při větším projektu si odsouhlasíme cenu písemně. 
  2. Na schůzce se domluvíme na předpokládané ceně, termínu dodání a na případných dalších podrobnostech (práce navíc apod.). Za osobní setkání účtuji úhradu nákladů na cestu (viz níže).
  3. Poté, co si vše společně odsouhlasíme, zašlete zálohu na materiál. Tímto okamžikem je pro mě zakázka závazná a budu ji realizovat. 

Na vykonanou práci poskytuji záruku 2 roky. Na vady na výrobků se záruka nevztahuje.

Ceník

Za elektrikářské a drobné řemeslné práce účtuji následující ceny:

  • 400 Kč za hodinu práce + dodání materiálu, opotřebení nástrojů a nářadí,
  • o svátcích, víkendech a po 18. hodině účtuji za hodinu navíc 50 %.
  • za dopravu – 10 Kč za 1 km.

Pokud si chcete některé práce provést svépomocí, cena bude adekvátně snížena.

V případě, že se jedná o větší zakázku, na ceně se dohodneme individuálně. 

Hledáte zkušeného elektrikáře v Příbrami a okolí nebo v Praze?